THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI

Theo đề xuất của Khoa Kế toán, lịch thi cuối kỳ môn “Kế toán quản trị nâng cao” và “Kế toán tài chính nâng cao” của lớp 16600302 (nhóm 01) sẽ hoãn lại do giảng viên thay đổi lịch dạy. Nay phòng Sau đại học thông báo để các học viên biết, lịch thi thay đổi phòng Sau đại học sẽ thông báo sau.

Trân trọng.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp