LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (8340301)_8g ngày 17/4, 8g ngày 24/4, 13g ngày 24/4

Hội đồng 1: bảo vệ vào lúc 8h00 ngày 17/04/2018

Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT MSSV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài LVThS
1 1010907K Đỗ Thị Xuân Liễu 22/03/1983 Tiền Giang Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực IX
2 1010911K Nguyễn Hoàng Duy Ngọc 01/10/1992 Tiền Giang Các nhân tố liên quan đến hiệu quả công ty và đặc điểm thị trường ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
3 1010916K Phạm Thị Cẩm Thu 05/04/1986 Tiền Giang Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4 156003009 Nguyễn Tuyết Nhung 08/11/1993 Long An Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Bình Dương

 Hội đồng 2: bảo vệ vào lúc 8h00 ngày 24/04/2018

Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT MSSV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài LVThS
1 1010844K Hà Trần Thị Hải Vân 25/05/1987 Long An Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty niêm yết thuộc ngành công nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
2 1010921K Nguyễn Thị Bích Tuyền 25/03/1989 Tiền Giang Các nhân tố ảnh hưởng đến Độ tin cậy thông tin trình bày trên báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3 910568K Nguyễn Thúy An 16/07/1986 Tp. Hồ Chí Minh Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
4 910765K Vũ Đức Việt 04/08/1985 Quảng Ninh Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty sản xuất gạch men miền Đông Nam Bộ

 Hội đồng 3: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 24/04/2018

Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT MSSV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài LVThS
1 1010914K Nguyễn Thanh Phong 24/10/1992 Tiền Giang Các nhân tố tài chính ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin tài chính của các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
2 1010917K Nguyễn Thị Trúc Tiên 28/02/1989 Tiền Giang Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tỉnh Tiền Giang
3 156003011 Phạm Thị Lan Phương 07/08/1993 Vũng Tàu Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
4 910742K Trần Hứa Bích Ngọc 02/04/1988 Bến Tre Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi “làm mượt thu nhập” (Income Smoothing) của các  Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Anh/chị vui lòng đọc kỹ thông tin cá nhân trong thông báo, Phòng Sau đại học tiếp nhận việc điều chỉnh hạn chót vào 17h00 ngày 12/04/2018.

Ghi chú: Phòng bảo vệ có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường. Hội đồng ngày 17/4, kiểm tra lại phòng vào chiều ngày 16/4. Các hội đồng ngày 24/4, kiểm tra lại phòng vào chiều ngày 23/4.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp