Nhân sự

NHÂN SỰ

Trưởng Phòng: TS. Lê Hải ThanhThayThanh  Phụ trách các mảng công việc sau:

 • Chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Trường;
 • Tổ chức, triển khai các giải pháp nhằm phát triển đào tạo sau đại học;
 • Phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu cho bậc đào tạo sau đại học;
 • Tổ chức, nhân sự;
 • Quy hoạch phát triển đào tạo sau đại học;
 • Xây dựng văn bản, quy chế đào tạo;
 • Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ;
 • Tin học hóa công tác đào tạo sau đại học;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý hành chính, quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo sau đại học.

Email: lehaithanh@tdt.edu.vn

Trợ lý: Nguyễn Thị Phương Chi

CoChi

Phụ trách các mảng công việc sau:

 • Hành chính, văn phòng, thông tin web, ISO;
 • Tuyển sinh;
 • Quản lý và điều hành học vụ đào tạo trình độ thạc sĩ;
 • Quản lý và tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức;
 • Cơ sở vật chất, thiết bị.

Email: nguyenthiphuongchi@tdt.edu.vn

 

 

TT Nội dung công việc Thời hạn trả lời kết quả xử lý 
(ngày làm việc) 
1 Đăng ký dạy bù, phòng học dạy bù, xin cấp phòng bảo vệ LVThS 01 ngày
2 Đề nghị giao đề tài luận văn Thạc sĩ 04 ngày
3 Nhận hồ sơ đánh giá luận văn Thạc sĩ 02 ngày
4 Thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ 03 ngày

Thời hạn xử lý một số công tác thường xuyên của Phòng

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp