8. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng (60340201)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

(60340201)

 

     Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Ngành Tài chính – Ngân hàng là chương trình đào tạo tiên tiến đáp ứng được nhu cầu thực tế xã hội hiện tại trong sự phát triển không ngừng của nền kinh tế năng động của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Trường đại học Tôn Đức Thắng trân trọng giới thiệu về chương trình đào tạo theo 2 định hướng: định hướng nghiên cứuđịnh hướng ứng dụng với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Đối với chương trình Thạc sỹ ứng dụng:

     Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ ứng dụng chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành kinh doanh và quản lý, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, dịch vụ tài chính và các tổ chức phi lợi nhuận…; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo.

1.2. Đối với chương trình Thạc sỹ nghiên cứu:

     Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ nghiên cứu chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành kinh doanh và quản lý, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, dịch vụ tài chính và các tổ chức phi lợi nhuận…; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Đồng thời, chương trình trang bị cho học viên khả năng nghiên cứu để có thể đảm nhiệm vị trí giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, có khả năng tiếp tục học bậc tiến sĩ và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

2. Điều kiện dự tuyển:

2.1. Về văn bằng:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp) các trường Đại học trong cả nước.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần, ngành phù hợp với ngành Tài chính – Ngân hàng như: Kế toán kiểm toán, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh. Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp, Trường đại học Tôn Đức Thắng quyết định số môn học bổ túc kiến thức.

2.2. Về thâm niên công tác:

 • Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Những trường hợp còn lại yêu cầu phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học.

3. Đề cương ôn tập và hình thức thi tuyển sinh:

 • Các môn thi tuyển sinh:
 • Môn cơ bản: Toán cao cấp + Xác suất thống kê (http://scp.tdt.edu.vn)
 • Môn cơ sở: Kinh tế học (http://scp.tdt.edu.vn)
 • Môn Anh văn (http://scp.tdt.edu.vn)
 • Hình thức thi tuyển sinh:
 • Môn cơ bản và môn cơ sở: hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút.
 • Môn Anh văn: thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
 • Miễn thi Anh văn:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành (ngôn ngữ sử dụng chính là Anh văn);
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ giáo dục và đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng (ngôn ngữ sử dụng chính là Anh văn);
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
 • Có một trong các chứng chỉ Anh văn: IELTS 4.5, Toefl PBT 450, Toefl iBT 45, Toeic 450, PET, Business Preliminary, Bulats 40 và một số chứng chỉ khác theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo (trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi, chứng chỉ được cấp bởi một cơ sở đào tạo được Bộ giáo dục và đào tạo cho phép hoặc công nhận).

4. Giới thiệu chương trình đào tạo:

4.1. Đối với thạc sỹ ứng dụng: Với chương trình đào tạo theo phương thức giảng dạy kết hợp với luận văn, học viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức, năng lực, kỹ năng làm việc sau:

 • Hiểu biết và có khả năng tự cập nhật các diễn biến và tình huống xảy ra trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng;
 • Khả năng nhận thức, phân tích và chẩn đoán các vấn đề về quản lý ở cấp độ chiến lược cũng như các chức năng hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng;
 • Khả năng giải quyết vấ đề theo các nguyên lý, quy trình chuyên môn và chuẩn mực đạo đức xã hội;
 • Khả năng tự học, tự tìm kiếm thông tin hoặc nghiên cứu để giải quyết các nhu cầu thông tin trong quá trình phân tích và ra quyết định quản lý;
 • Có trình độ Anh ngữ cơ bản để có thể giao tiếp và tìm hiểu các vấn đề chuyên môn bằng tài liệu tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra bậc đào tạo thạc sĩ là trình độ B1 khung châu Âu hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Toefl ITP 450, iBT 45, Toeic 450, IELTS 4.5.

4.2. Đối với thạc sỹ nghiên cứu:

4.2.1. Về kiến thức:

 • Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành tài chính ngân hàng;
 • Cung cấp phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới trong lĩnh vực tài chính;
 • Có trình độ Anh ngữ cơ bản để có thể giao tiếp và tìm hiểu các vấn đề chuyên môn bằng tài liệu tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra bậc đào tạo thạc sĩ là trình độ B1 khung châu Âu hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Toefl ITP 450, iBT 45, Toeic 450, IELTS 4.5.
 • Có đủ kiến thức chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước và quốc tế.

4.2.2. Về năng lực:

 • Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo;
 • Có năng lực nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng như thực hiện các hoạt động tư vấn và hoạch định chính sách tại các trường đại học học, viện/trung tâm nghiên cứu;
 • Có năng lực đảm nhiệm các vị trí và chức vụ chủ chốt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: chuyên gia phân tích kinh tế, giám đốc chuyên môn (phụ trách tài chính – kế toán, phụ trách quản lý rủi ro…);
 • Có năng lực xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng;

4.2.3. Về kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề và sự kiện trong nước cũng như quốc tế đang diễn ra trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng;
 • Xử lý các tình huống tài chính diễn ra tại doanh nghiệp;
 • Kỹ năng độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học;
 • Kỹ năng hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

4.2.4. Về định hướng nghiên cứu: Học viên có thể nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm mà họ quan tâm. Các chủ đề học viên có thể nghiên cứu gồm: mô hình quản lý rủi ro tín dụng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, cấu trúc vốn của ngành và các doanh nghiệp niêm yết, nghiên cứu bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán, hệ thống giám sát tài chính của Việt Nam,…

5. Kế hoạch đào tạo:

     Chương trình được chia làm 03 nhóm học phần, được đào tạo trong 03 học kỳ liên tiếp (chương trình đào tạo đính kèm), cụ thể:

 • Học kỳ 1: Học viên học các học phần cơ sở và chuyên ngành;
 • Học kỳ 2: Học viên sẽ học các học phần chuyên ngành (theo định hướng ứng dụng và nghiên cứu);
 • Học kỳ 3: Học viên hoàn thành các học phần còn lại và thực hiện luận văn thạc sĩ trong thời gian 6 tháng.
 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng
Phòng A305 (Nhà A) số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM.
ĐT: (08)37 755 059 – 22137 066. Email: tssdh@tdt.edu.vn.
Website: http://scp.tdt.edu.vn