3. Chuyên ngành Kế toán (60340301)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

(60340301)

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Kiến thức:

 • Nâng cao kiến thức nền thuộc các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: thống kê – toán, xác suất, quy hoạch tuyến tính,… để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn;
 • Nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành kế toán như: các chính sách, chế độ kế toán, kế toán doanh nghiệp và quản lý nhà nước về kinh tế;
 • Nâng cao khả năng về tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán;
 • Nghiên cứu chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán… Bên cạnh đó học viên còn có thêm kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng tự nghiên cứu và tiếp tục học ở bậc đào tạo Nghiên cứu sinh.

1.2. Kỹ năng:

 • Thành thạo việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán;
 • Kỹ năng về tổ chức và thực hiện công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị, kiểm toán tại các doanh nghiệp; có kỹ năng xây dựng và đề xuất các chính sách về kế toán và hoạch định, tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ; kiểm toán nội bộ ở các cấp, các ngành; có kỹ năng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán.;
 • Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ kế toán thộng qua việc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
 • Khả năng cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

1.3. Thái độ:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kinh tế; khả năng tư duy sáng tạo;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

1.4. Trình độ ngoại ngữ:

 • Học viên đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Điều kiện dự tuyển:

2.1. Về văn bằng:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp) các ngành: Kế toán, Kiểm toán của các trường đại học trong cả nước.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp) các ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh của các trường đại học trong cả nước thì cần phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức được cấp bởi Trường đại học Tôn Đức Thắng.

2.2. Về thâm niên công tác:

 • Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Những trường hợp còn lại yêu cầu phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi.

3. Đề cương ôn tập và hình thức thi tuyển sinh:

 • Các môn thi tuyển sinh:
 • Môn cơ bản: Toán cao cấp + Xác suất thống kê (http://scp.tdt.edu.vn).
 • Môn cơ sở: Kinh tế học (http://scp.tdt.edu.vn).
 • Môn Anh văn (http://scp.tdt.edu.vn).
 • Hình thức thi tuyển sinh:
 • Môn cơ bản và môn cơ sở: hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút.
 • Môn Anh văn: thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
 • Miễn thi Anh văn:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành (ngôn ngữ sử dụng chính là Anh văn);
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ giáo dục và đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng (ngôn ngữ sử dụng chính là Anh văn);
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
 • Có một trong các chứng chỉ Anh văn: IELTS 4.5, Toefl PBT 450, Toefl iBT 45, Toeic 450, PET, Business Preliminary, Bulats 40 và một số chứng chỉ khác theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo (trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi, chứng chỉ được cấp bởi một cơ sở đào tạo được Bộ giáo dục và đào tạo cho phép hoặc công nhận).

4. Giới thiệu chương trình đào tạo cao học:

     Kế toán từ lâu được mọi chuyên gia kinh tế gọi là ngôn ngữ kinh doanh và sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển chiến lược của các doanh nghiệp. Nếu Anh/Chị là người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán thì Anh/Chị nên tiếp tục phát triển kỹ năng hoặc mở rộng kiến thức của Anh/Chị đến một cấp độ cao hơn nữa.

     Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Ngành Kế toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng hỗ trợ cho học viên phát triển nghề nghiệp chuyên môn trong tất cả các loại hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình đặc biệt nhấn mạnh vào các lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán chi phí, Kế toán quản trị, Thuế, Tư vấn tài chính, Quản trị chiến lược và Tư vấn quản lý. Chương trình được xây dựng dựa trên việc phát triển những kiến thức đã được học ở trình độ đại học và cung cấp kiến thức quản lý cấp cao cho học viên trong các lĩnh vực Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán và Hệ thống thông tin kế toán. Sự linh hoạt trong chương trình đào tạo tạo ra nhiều hướng nghiên cứu nhằm hỗ trợ cho học viên xây dựng chương trình học tập phù hợp nhất với mục tiêu nghề nghiệp. Điểm vượt trội của chương trình đào tạo là tính hiện đại và quốc tế hóa theo chuẩn đào tạo Châu Âu, chương trình luôn được cập nhật liên tục và đáp ứng đúng với nhu cầu thực tế tại Việt Nam.

     Lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy là những giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán Kiểm toán trong và ngoài nước. Phần lớn giảng viên tốt nghiệp học vị tiến sĩ tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

     Chương trình đào tạo tiên tiến cùng với phương thức tổ chức giảng dạy mới sẽ đem đến cho người học cảm hứng trong học tập và nghiên cứu cũng như nâng tầm kiến thức và quản lý khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ.

Thông tin đặc biệt: Học viên tham dự chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán tại Trường đại học Tôn Đức Thắng có cơ hội tham gia nhiều chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ của một số trường nổi tiếng tại Châu Âu và có cơ hội lấy song bằng (Thạc sỹ kế toán và thạc sỹ tài chính) với thời gian học và chi phí tối ưu nhất. Ngoài ra, học viên cũng có thể có cơ hội và thuận lợi trong việc tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề nghiệp quốc tế như CIMA hoặc ACCA v.v… hoặc học tiếp chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ với các trường nước ngoài theo hình thức sandwich.

5. Kế hoạch đào tạo:

     Thời lượng chương trình đào tạo toàn khoá: 46 tín chỉ (Triết học được tổ chức thường xuyên trong từng học kỳ học viên căn cứ kế hoạch học tập đăng ký học vào thời gian phù hợp nhất) được chia ra 03 nhóm học phần, được đào tạo trong 03 học kỳ liên tiếp tương ứng với 1.5 năm đào tạo, cụ thể:

 • Học kỳ 1 (14 tín chỉ): Phương pháp nghiên cứu khoa học; Thống kê kinh doanh; Học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành; Lý thuyết kế toán và Học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành
 • Học kỳ 2 (15 tín chỉ): 03 học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc; 01 học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành; 03 học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành, Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong kế toán.
 • Học kỳ 3 (14 tín chỉ): Thực hiện 02 chuyên đề nghiên cứu (chọn hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kế toán tài chính hoặc Kế toán quản trị hoặc Hệ thống thông tin kế toán hoặc Kiểm toán hoặc Kiểm soát nội bộ, …); Thực hiện luận văn Thạc sĩ trong thời gian 06 tháng.

Học viên có cơ hội thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ dưới sự hướng dẫn của Giáo sư nước ngoài.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng
Phòng A305 (Nhà A) số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM.
ĐT: (08)37 755 059 – 22137 066. Email: tssdh@tdt.edu.vn.
Website: http://scp.tdt.edu.vn